Certificate China Christian Christmas Church of the virgin mary

muka Izraele, on je mrtvý konec! Židé budou vrazit, do otroctví, aby, 666 Satan: bude: všechny, ve všech] Mt 23,27-32 V té době Ježíš mluvil řka: "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci (osvícený MMF FED ECB), které vypadají jako obílené hroby mimo objeví krásná, ale uvnitř: jsou plné kostí umrlčích (322) a veškeré hnilobě (sakra 666) Tak i vy, mimo zdá spravedlivý k lidem, ale v rámci vy jste samé pokrytectví a nepravost.. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, protože jste vzděláváte hroby proroků, a obloha hroby spravedlivých, a řekl, "Pokud bychom žili v době našich otců, nebyli bychom jejich spolupachateli krev proroků (Křesťanští mučedníci) "podle: šaría, lidské oběti satana, relativismus, nihilismus vývoj, sexuálních zvráceností, atd. ... Takže jste svědčit proti sobě, že jste, že synové, kteří zabili: proroky. No, jste vyplnili míru svých otců. "Slovo PáněJak, vycházející z Egypta, farizeové vyvážené, jeho Pharaoh: Rothschild: bohové: Marduk sova: Baal: JabullOn: z kroužků pán:: MMF ... Jeden prsten: přivést: all a: ve tmě 666: svázat všechny thogether, je projekt globální otroctví: je jen jeden: stádo otroků, je Nový světový řád: 666, 322: Nový světový řád, je to konec Izraele! - ODPOVĚĎ --- Mark 12:38-40. Varování před: Masters v MMF 666: Osvícené farizeové ... . 38 Jak učil Ježíš řekl: "Dejte si pozor na učitele zákona Mají rádi chodit v tekoucí šaty: a: se pozdravil s ohledem na tržištích, 39 a mají nejdůležitější: sedadla v synagógách: a . místa ctí v rauty 40 Oni pohltit domy vdovské, a pro show, aby:. dlouhé modlitby Tito muži budou:. potrestán nejvážněji "[Zničit Izrael, tj. zničit: doufám, že světové] Bůh Owl Baal Marduk 666 MMF NWO - "Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm pro pány trpaslíků v jejich halách kamene, Devět mužům: pro odsouzené zemřít, jeden pro Temného pána:. jeho temné trůn v zemi Mordor, kde se šerem Jeden prsten:. vládnout všem, jeden: Ring je najít, Jeden Prsten je všechny přivede: a: v tma: bind vše je v zemi Mordor, kde se šerem..@ Král Saúdské Arábie, královna Elizabeth II, --- jak farizeus Osvícený (že, on je více než pokrytecké satana sám), on sám, být bohatší, z celého národa? Ten, kdo zabil Ježíše je nyní pánem světa! Zdravím .. jsme všichni mrtví! Izrael je ztraceno! Protože můj Izrael, který vyhrál válku šesti dnů (tj. pozemek mnoha národů), protože musel vrátit egyptské pouště, který si podmanil v bitvě? Neturei Karta farizeové proklel: Illuminati Lucifer: z: 666 IMF sova bůh Baal ... muka Izraele, a celé lidstvo? začala! jak může farizeus Osvícený (že, on je více než pokrytecké sám Satan), on sám, být bohatší, z celého národa? Ten, kdo zabil Ježíše, je nyní pánem světa! Zdravím .. jsme všichni mrtví! Izrael je ztraceno!@ Neturei Karta, Osvícený, JabullON, satanisté, SatanAllah, šaría, Talmud, Baal, Marduk, bohové sova, v Bohemian Grove, Bush, Obama, Rothschild Rochefeller, Mardok, Onassis, královna Anglie, Rich, zednáři, zednářských lóží, zednářů , vrahové, otrokáři, farizeové, žraloci, lichvářů, majitele zastaváren, zloději, paraziti vampire kanibalové 666, židovské lobby, spiknutí MMF, FED, zrádci, ECB NWO, 322, Svobodné zednářství Bildenberg, globalisté, korporace, náboženství, zednářské spiknutí, vysoké: zrada, zničit všechny národy prostřednictvím ražebného banky, "dluh: public" frakční rezervní, soukromý dluh ", máte pravdu prokletí světa, a prokletí mého lidu, Izraeli, zády ke mně, bankovnictví ražebné, To jste ukradl, všem národům -! ODPOVĚĎ - žádný občan soukromé, může být bohatší, než celý národ jakýkoli soukromý občan, nebo soukromá banka, může půjčit peníze na úrok, na státu a lidé!Vím, že lidský život je velmi špatná, ale, kdyby Bůh má: důvěra v člověka, kdo jsem já, za to, že věřit v člověka? Vím, že jediný problém je najít dobré pány .. Je to ostuda, pokud vlastníci peněz, že se farizeové z MMF, ale vždy placené špatné učitele, protože jejich agenda je zničit celou lidskou rasu. Upřímně? Nechci být nucen, aby někoho zabít! To je bitva: a ďábel bude třeba ohrožené - to je exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Pijte své jedy vyrobené sami" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- hřívu THECEL Phares svatého Benedikta, páté století .. naše víra se musí pohybovat, jinak by všemohoucnost Boží nikdy být propuštěn, protože svobodné vůle všech svých tvorů .. ale jen, moje víra jen: stačí,,! dostatečná, stačí, stačí, dost, dostatečně silný, dost hojné dost adekvátní, přiměřené, dostačující uspokojivé, ... Satanisté farizeové: vše bude vyhuben: Izrael.[1 ° otázka] Bůh zvládne ďábla. Můžete pomoc v boji o své modlitbě. --- ANSWER - LOL. ne! Bůh nepotřebuje být pomáhal nám. [2 ° otázka] Když mluvíte kletby ďáblu vaše srdce se zaměřuje na tmavé věci. Mluv požehnání Pána a jiní jen a vaše srdce se naplní světlem. - ANSWER - když jsi mrtvý pro svět? Vaše srdce jsou již obsahovat temnotu, jako všechny ostatní smrtelníci, protože Ježíše, Duch svatý uloženy, Kristovo zmrtvýchvstání, a víme, že Kristus je ve slávě perfektní!
l'agonia d'Israel, ell és carreró sense sortida! Jueus serà d'immersió, a l'esclavitud, que, 666 Satanàs serà: tot, en tot muntanya] 23,27-32 En aquell temps, Jesús digué: "Ai de vosaltres, escribes i fariseus, hipòcrites (FMI il · luminat FED BCE), que semblen sepulcres blanquejats fora llueixen bonics, però per dintre: estan plens d'ossos de morts (322) i qualsevol podridura (l'infern 666) Així també vosaltres, fora sembleu justos a la gent, però per dintre sou plens d'hipocresia i iniquitat .. Ai de vosaltres, escribes i fariseus, hipòcrites, que construïu monuments sepulcrals als profetes i adornen els monuments dels justos, i dieu: "Si nosaltres haguéssim viscut en el temps dels nostres pares, no serien els seus còmplices en la sang dels profetes (els màrtirs cristians) "per: la xaria, els sacrificis humans a Satanàs, el relativisme, el nihilisme evolució, perversions sexuals, etc ... Així que doneu testimoni contra vosaltres mateixos que, en ser els fills dels que van morir: els profetes. Bé, t'omple la mesura dels vostres pares. "Paraula del SenyorA mesura que pujava d'Egipte, els fariseus s'exporta, la seva faraó: Rothschild: déus: Baal: Marduk mussol: JabullOn: dels anells del Senyor: el: FMI ... Un Anell: per portar: tots i: a la foscor 666: aprendre a tots els thogether, és el projecte de l'esclavitud global: és una sola: el ramat d'esclaus, és el Nou Ordre Mundial: 666, 322: Nou Ordre Mundial, es tracta de la finalitat d'Israel! - RESPOSTA --- Marc 12:38-40. Advertència en contra: els Mestres del FMI 666: fariseus il · lustrats ... . 38 Per el que ell va ensenyar, Jesús va dir: "Vés amb compte amb els mestres de la llei Els agrada passejar amb túniques: i: les salutacions a les places, 39 i tenen les més importants: seients a les sinagogues i . dels llocs d'honor en els banquets 40 que devoren les cases de les vídues, i per fer un espectacle:. llargues oracions Aquests homes seran els següents:. castigat més severament "[Destruir Israel, és a dir, destruir: l'esperança del món] Owl Déu Baal Marduk NWO FMI 666 - "Tres Anells per als Reis Elfs sota el cel, Set per als Senyors Nans en cases de pedra, Nou per als Homes Mortals condemnats a morir, Un per al Senyor Fosc:. sobre el tron ​​fosc a la Terra de Mordor on s'estenen les Ombres One Ring:. per governar a tots, una: Anell per trobar-los, un Anell per atreure'ls a tots: i: en el foscor: bind tots ells a la Terra de Mordor on s'estenen les Ombres ..@ El rei d'Aràbia Saudita, la reina Isabel II, --- com pot un fariseu Il · luminat (que, és més hipòcrita que el mateix satanàs), ell estar sol, ser més ric, d'una nació sencera? Qui va matar Jesús és ara l'amo del món! Salutacions .. estem tots morts! Israel està perdut! Perquè el meu Israel, que va guanyar la guerra dels sis dies (és a dir, una trama de moltes nacions), perquè havia de tornar al desert egipci que havia vençut en la batalla? Neturei Karta fariseus maleït: Illuminati per Llucifer: de: 666 FMI mussol déu Baal ... l'agonia d'Israel i de tota la humanitat? ha començat! Com pot un fariseu Il · luminat (que, és més hipòcrita que el mateix Satanàs), d'estar sol, ser més ric, d'una nació sencera? Qui va matar a Jesús, és ara l'amo del món! Salutacions .. estem tots morts! Israel està perdut!@ Neturei Karta, Il · luminat, JabullON, satanistes, SatanAllah, la Sharia, el Talmud, Baal, Marduk, el mussol déus, a Bohemian Grove, Bush, Obama, Rochefeller Rothschild, Mardok, Onassis, la reina d'Anglaterra, Rich, maçons, lògies maçòniques, els maçons , assassins, traficants d'esclaus, els fariseus, els taurons, prestadors, cases d'empenyorament, els lladres, els paràsits vampirs caníbals 666, el lobby jueu, conspiració FMI, FED, BCE traïdors, NWO, 322, maçoneria, Bildenberg globalistes, les corporacions, les religions, la conspiració maçònica, alt: traïció, per destruir tots els pobles a través del senyoratge bancari "deute: public" reserva fraccional deute privat ", a la dreta hi ha la maledicció del món, i la maledicció del meu poble Israel, torna a mi, el senyoratge bancari, Que t'han robat, a tots els pobles - RESPOSTA - cap ciutadà privat, pot ser més ric, que, a tota una nació de ciutadans particulars o banca privada, pot prestar diners a interès, a un Estat i el poble!Jo sé que la vida humana és molt dolent, però, si Déu ha tingut: la confiança en l'home, qui sóc jo, per no confiar en l'home? Sé que l'únic problema és trobar bons mestres .. És una vergonya que els amos dels diners, que els fariseus de l'FMI, sempre han pagat els mals mestres, perquè la seva agenda és destruir a tota la raça humana. honestament? No vull que es va veure obligat a matar a ningú! aquesta és una batalla, i el diable ha d'estar amenaçades - aquest és exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Begui seus verins fets per tu mateix" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- MANE Phares Thecel de Sant Benet, segle V .. nostra fe s'ha de moure, en cas contrari, l'omnipotència de Déu no pot ser posat en llibertat, per la voluntat lliure de totes les seves criatures .. però, just, la meva única fe: és suficient,,! suficient, suficient, suficient, suficient suficient, suficient, suficient prou abundants adequada, suficient, suficient satisfactori, ... Fariseus satanistes: tots seran exterminats: per Israel.[1 ° question] Déu pot gestionar el diable. Vostè pot ajudar a lluitar per la seva oració. RESPOSTA ---- LOL. no! Déu no té necessitat de ser ajudats per nosaltres. [2 pregunta] Quan parles maleeix al diable seu cor se centra en coses fosques. Parla benediccions al Senyor i als altres només i el seu cor s'omplirà de llum. - RESPOSTA - quan estàs mort per al món? el seu cor ja no pot contenir la foscor, com tots els altres mortals, a causa de Jesús, l'Esperit Sant, que li imposen, la resurrecció de Crist, i sabem que Crist és a la glòria perfecta!
агонията на Израел, той е задънена улица! Евреите ще се потопите в робство, че 666 Сатана: ще бъде: всички, във всички Mt 23.27-32 В онова време Исус проговори, казвайки: "Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери (просветени МВФ FED ЕЦБ), поглед приличате на варосани гробници извън изглежда красива, но вътре: те са пълна с кости убитите (322) и всеки гниене (ада шестстотин шестдесет и шест милиона) Така че вие ​​също, извън появи на хората праведни, но в рамките вие ​​са пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото вие градите гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и да каже, "Ако бяхме живели, по време на бащите ни, ние няма да бъдем техни съучастници в кръвта на пророците (християнски мъченици) "чрез: шериата, човешки жертви, за да Сатана, релативизъм, нихилизъм еволюция, сексуални извращения и др ... Така че свидетелства срещу себе си, че вие, синовете на който е убил: пророците. Е, ти изпълни мярката на бащите си. "Словото на ГосподаТъй като идва от Египет, фарисеите изнесени, Фараона Ротшилд: боговете Мардук бухал: Бейл: JabullOn: на пръстените Господ: МВФ: ... Един пръстен: да ги приведат всички и: в тъмнината 666: върже всички thogether, е проект на световното робство е само един: стадо от роби, е Новия Световен Ред: 666, 322: Новия Световен Ред, това е края на Израел! - Отговор --- Марк 12:38-40. Предупреждение срещу: Мастърс на МВФ 666: Просветлените фарисеите ... 38 Както той преподава, Исус каза: "Внимавай за учителите на закона Те обичат да се разхожда в течаща дрехи и бъде посрещнат с уважение в тържищата, 39 и разполагат с най-важните: предни седалища в синагогите и местата на честта на банкети 40 Те изпояждат домовете на вдовиците и за шоуто: дълги молитви Тези хора ще бъдат: най-строго наказани "[Унищожи Израел, т.е. унищожават: Надявам Свят Бог Owl Ваал Мардук 666 МВФ NWO - "Три пръстена за елфите-крале под небето, седем за джудже господари в залите на камък, девет за смъртните мъже обречен да умре, за Черния Лорд. на тъмната му трон В страната на Мордор, където сенките лежат един пръстен да ги владее, един: Пръстен да ги намерите, един пръстен, за да им донесе и: тъмнина се свързват ги в земята на Мордор, където сенките.@ Кралят на Саудитска Арабия, кралица Елизабет II, --- как да фарисей Просвещението (че той е по-лицемерно от самия Сатана), е сам, да бъде по-богата, на цялата нация? Този, който уби Исус сега е господар на света! Поздрави .. всички ще сме мъртви! Израел е загубено! Защото моят Израел, който спечели войната на шест дни (т.е. парцел на много народи), защото той трябваше да се върне египетската пустиня, надвил в битка? Neturei Karta фарисеите прокълнат илюминатите Луцифер:: 666 МВФ бухал бог Ваал ... агонията на Израел, и на цялото човечество? започна! как да фарисей Просвещението (че той е по-лицемерно от самия Сатана), е сам, да бъде по-богата, на цялата нация? Този, който уби Исус, сега е господар на света! Поздрави .. всички ще сме мъртви! Израел е загубено!@ Neturei Karta, просветени, JabullON, сатанисти, SatanAllah, шериата, Талмуда, Баал, Мардук, боговете бухал, бохемски гора, Буш, Обама, Ротшилд Rochefeller, Mardok, Онасис, кралица на Англия, Рич, масоните, масонски ложи, свободни зидари , убийци, търговци на роби, фарисеи, акули, лихвари, заложни къщи, крадци, паразити вампир канибали 666, еврейското лоби, конспирация МВФ, нахранени, предателите, ЕЦБ NWO, 322, масонството Bildenberg, глобалисти, корпорации, религии, масонска на конспирацията, високи: предателство, да унищожи всички народи чрез сеньораж банка, "дълг: обществеността" частичен резерв, частен дълг ", нали сте проклятието на света, и проклятието на людете Си Израиля, гръб към мен, банковата сеньораж, че имате откраднати, на всички народи - отговор - Private, нито един гражданин може да стане по-богат, отколкото цял един народ всеки частен гражданин или частна банка, могат да дават пари в интерес на държавата и хората!Знам, че човешкият живот е много лошо, но, ако Бог е имал доверие в човека, кой съм аз, за ​​да не се доверявам на човека? Знам, че единственият проблем е да се намерят добри майстори .. е позор, ако собствениците на пари, че фарисеите на МВФ, те винаги са платени лошите учители, защото техните дневен ред е да се унищожи цялата човешка раса. честно? Аз не искам да бъдат принудени да убива никого! Това е битка и дяволът ще трябва да бъде застрашено - това е exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Пийте отрови, направени от себе си" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- грива THECEL Феърс на Св. Бенедикт, пети век .. нашата вяра, в противен случай трябва да се движат, всемогъществото на Бог никога не може да бъде освободен, защото на свободната воля на всичките си създания .. , но вярата ми само: Достатъчно е, достатъчен, достатъчно, достатъчно, достатъчно, достатъчни, много изобилие достатъчно адекватна, адекватно, достатъчно задоволително, ... Сатанисти фарисеите: всички ще бъдат изтребени от Израел.[1 ° въпрос] Бог може да се справи с дявола. Можете да помогнете на борбата с молитвата му. --- Отговор - LOL. не! Бог не се нуждаят от помощ от нас. [2 ° въпрос] Когато говорите проклятия на дявола, сърцето ти се фокусира върху тъмни неща. Говори благословии на Господ и други, само и сърцето ви ще се напълни със светлина. - Отговор - когато сте мъртъв за света? сърцето си вече не може да съдържа тъмнината, тъй като всички други смъртни, защото на Исус, Святият Дух е наложил на вас, възкресението на Христос, и ние знаем, че Христос е в славата перфектно!
 • I Know That human life is very bad, but, if God has had: confidence in man, who am I, for not to trust in man? I know the only problem is to find good masters .. is a disgrace if the owners of money, That the Pharisees of the IMF, they have always paid the bad teachers, Because Their agenda is to destroy the whole human race. honestly? I do not want to be forced to kill anyone! this is a battle: and the devil will must be Threatened - this is exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Drink your poisons made by yourself" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- MANE THECEL PHARES of St. Benedict, fifth century .. our faith must move, Otherwise, the omnipotence of God could never be released, Because of the free will of all his creatures .. but, just, my faith only: is enough,,! sufficient, enough, sufficient, enough, sufficient enough, plenty abundant enough adequate, adequate, sufficient satisfactory, ... Satanists Pharisees: will all be exterminated: by Israel.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  28 secondi fa
  [1° question] God can handle the devil. You can help fight by his prayer. --- ANSWER -- LOL. no! God does not need to be helped by us. [2° question] When you speak curses to the devil your heart focuses on dark things. Speak blessings to the Lord and others only and your heart will fill with light. -- ANSWER -- when you're dead to the world? your heart can no longer contain the darkness, as all other mortals, because of Jesus, the Holy Spirit has imposed on you, the resurrection of Christ, and we know that Christ is in the glory perfect!

@ Roi d'Arabie Saoudite, la reine Elizabeth II, --- comment un pharisien Enlightened (qui, il est plus hypocrite que satan lui-même), qu'il soit seul, être plus riche, de toute une nation? Celui qui a tué Jésus est maintenant le maître du monde! Salutations .. nous sommes tous morts! Israël est perdu! @ King of Saudi Arabia, Queen Elizabeth II, --- how can a Pharisee Enlightened (that, he is more hypocritical than satan himself), he be alone, be more rich, of a whole nation? The one who killed Jesus is now the master of the world! Greetings .. we are all dead! Israel is lost!
 • 깨달은 @ Neturei Karta, JabullON, 사탄 주의자, SatanAllah, Sharia, 탈무드, 바알, Marduk, 보헤미안 숲, 부시, 오바마, 로스 차일드 Rochefeller, Mardok, Onassis, 사단, 영국의 왕비, 서식, 맥슨, 프리메이슨 Lodges에서 하나님의 올빼미 , freemasons, 살인자, 노예 상인, 바리새 파, 상어, moneylenders, pawnbrokers, 도둑, 기
 • 생충 뱀파이어 식인종 666, 유대인 로비, 음모 IMF, FED, 반역자, ECB NWO, 322, Freemasonry Bildenberg, globalists, 기업, 종교, 프리메이슨 음모, 고 : 반역, 은행 군주의 특권을 통해 모든 민족을 파괴하기 위해, "부채 : 공개"부분 예약, 개인 채무는 "곧 세상의 저주, 그리고 내 백성 이스라엘의 저주, 다시 나에게 은행 군주의 특권 아르 , 모든 민족에게, 도난 말이야 - 답변을 - 개인도 시민은 전체 국가보다 부자가 될 수 없습니다 모든 시민, 또는 민간 은행은 할 수 없습니다 :! 국가와 사람들에게,이자에 돈을 빌려 주다!

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange;
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare "rabbì'' dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì'', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo;
chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci]. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: Se si giura per il tempio non vale, ma se si giura per l'oro del tempio si è obbligati.
Stolti e ciechi: che cosa è più grande, l'oro o il tempio che rende sacro l'oro?
E dite ancora: Se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra, si resta obbligati.
Ciechi! Che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta?
Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra;
e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che l'abita.
E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre all'interno sono pieni di rapina e d'intemperanza.
Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all'esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti,
e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti;
e così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti.
Ebbene, colmate la misura dei vostri padri!
Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della Geenna?
Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachìa, che avete ucciso tra il santuario e l'altare.
In verità vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!
Ecco: la vostra casa vi sarà lasciata deserta!
Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!».


YouTube

YouTube Spotlight

968724 iscritti
156416052 visualizzazioni video


 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [satanic 666 IMF talmud] Matthew 23:16-22. Woe to you, blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it does not matter, but if you swear by the gold of the temple, he is obligated. 17 Fools and blind! What is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? 18 And if one, you say, swears by the altar, it does not matter, but if he swears by the gift that is above, is a debtor. 19 Blind! What is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? 20 Whoso therefore shall swear by the altar, swears by it and by all that is above, 21 and whoever swears by the temple swears by it and by him that dwells within him, 22 and he who swears by heaven, swears by the throne of God and by him who sits upon.
 • Abu Antar
  Abu Antar ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  ♪ i am a real american, fight for the rights of every man ♪
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  18 minuti fa
  [the agony of Israel, he is dead end! Jews will be plunge, into slavery, that, 666 Satan: will be: all, in all] Mt 23.27-32 At that time Jesus spoke saying, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites (enlightened IMF FED ECB), which look like whitewashed tombs outside appear beautiful, but inside: they are full of dead men's bones (322) and any rot (hell 666). So you also, outside appear righteous to people, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, and say, 'If we had lived, at the time of our fathers, we would not be their accomplices in the blood of the prophets (Christian martyrs) "by: sharia, human sacrifices to Satan, relativism, nihilism evolution, sexual perversions, etc. ... So you testify against yourselves that you, being the sons of who killed: the prophets. Well, you filled the measure of your fathers. "Word of the Lord
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  29 minuti fa
  As, coming out of Egypt, the Pharisees exported, his Pharaoh: Rothschild: gods: Marduk owl: Baal JabullOn: the lord of the rings: the: IMF ... One Ring: to bring them: and all: in the darkness 666: bind all thogether, is the project of global slavery: is only one: herd of slaves, is the New World Order: 666, 322: New World Order, this is the end of Israel! - ANSWER --- Mark 12:38-40. Warning Against: the Masters of the IMF 666: Enlightened Pharisees ... 38 As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes: and: be greeted with RESPECT in the marketplaces, 39 and have the most important: seats in the synagogues: and the places of honor at banquets. 40 They devour widows' houses: and for a show make: lengthy prayers. These men will be: punished most severely. "
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  29 minuti fa
  [destroy Israel, ie destroy: hope of World] Owl God Baal Marduk IMF 666 NWO - "Three Rings for the Elven-kings under the sky, Seven for the Dwarf-lords in Their halls of stone, Nine for Mortal Men doomed to die, One for the Dark Lord: on his dark throne. in the Land of Mordor where the Shadows lie. One Ring: to rule them all, one: Ring to find them, One Ring to bring them all: and: in the darkness : bind to them. in the Land of Mordor where the Shadows lie. "." Three Rings for the Elven Kings under the sky that shines Seven: Principles of the Dwarves: in their halls of stone, Nine: for Mortal Men: that: doomed to die, one: the Dark Lord closed the palace tetra, in the Land of Mordor where the Shadow falls black. a ring: to rule them all, one Ring: to find them, One ring: to bring them all: and in the darkness bind them. in the Land of Mordor where the Shadow falls dark. "(J.R.R. Tolkien, op. Cit., P. 75)
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  34 minuti fa
  [destroy Israel anf hope of World ]God Owl Baal Marduk 666 IMF NWO -- « Three Rings for the Elven-kings under the sky, Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, Nine for Mortal Men doomed to die, One for the Dark Lord on his dark throne. In the Land of Mordor where the Shadows lie. One Ring to rule them all, one Ring to find them, One Ring to bring them all and in the darkness bind them. In the Land of Mordor where the Shadows lie. » « Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani nelle loro rocche di pietra, Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra, Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende. Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende. » (J.R.R. Tolkien, op. cit., pag. 75)
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  38 minuti fa
  uscendo dall'Egitto, i farisei hanno esportato il Faraone Rothschild: signore: Marduk owl: degli anelli: è il: IMF... Un Anello per ghermirli, e nel buio 666: incatenarli, è il progetto della schiavitù globale: per fare: un solo ed unico: branco di schiavi, è il NWO: nuovo ordine mondiale, questa, è la fine di Israele! -- ANSWER --- Mark 12:38-40. Warning Against: the Masters of the IMF 666: Pharisees Enlightened ... 38 As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces, 39 and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. 40 They devour widows' houses: and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely."
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [la agonia di Israele, lui è in vicolo cieco! la morte di Israele, farà precipitare nella schiavitù indotta, tutto il popolo ebraico] Mt 23,27-32 In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti (illuminati IMF 666), che, assomigliate a sepolcri imbiancati: all'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi: all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: "Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti". Così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri». Parola del Signore
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  Because my Israel, who won the war of six days (ie a plot of many nations), Because He had to return the Egyptian desert who had conquered in battle? Neturei Karta Pharisees cursed: Illuminati by Lucifer: of: 666 IMF owl god Baal ... the agony of Israel, and of all Mankind? has begun! how can a Pharisee Enlightened (that, he is more hypocritical than satan Himself), he be alone, be more rich, of a whole nation? The one who killed Jesus, is now the master of the world! Greetings .. we are all dead! Israel is lost!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  ווייַל מיין ישראל, וואס וואַן די מלחמה פון זעקס טעג (הייסט אַ פּלאַנעווען פון פילע אומות), ווייַל ער האט צו צוריקקומען דער מצרי מדבר וואס האט קאַנגקערד אין שלאַכט? נעטורעי קאַרטאַ פרושים געשאלטן: יללומינאַטי דורך לוסיפער: פון: 666 ימף גאָט אַול בעל ... די יעסורים פון ישראל, און פון אַלע מענטשהייַט? האט אנגעהויבן!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  parce que ma Israël, qui a gagné la guerre des six jours (soit une parcelle de nombreux pays), car il a dû retourner le désert égyptien qui avait conquis dans la bataille? Neturei Karta pharisiens maudit: Illuminati par Lucifer: de: 666 FMI dieu Baal hibou ... l'agonie d'Israël, et de toute l'humanité? a commencé!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  משום שישראל שלי, שנצחה במלחמת שישה ימים (כלומר עלילה של אומות רבות), כי הוא היה צריך לחזור מדבר המצרי שכבש במלחמה? נטורי קרתא פרושים קלל: האילומינטי ידי לוציפר: של: 666-IMF אלוהים ינשוף בעל ...הייסורים של ישראל, ושל כל האנושות? החל!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  لأن بلدي إسرائيل، الذي فاز حرب ستة أيام (أي مؤامرة العديد من الدول)، لأنه كان عليه أن يعود الصحراء المصرية الذي كان قد غزا في المعركة؟ لعن جماعة ناطوري كارتا الفريسيون: المتنورين من قبل إبليس: من: 666 صندوق النقد الدولي بعل إله البومة ... عذاب إسرائيل، والبشرية جمعاء؟ بدأت!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  , потому что мой Израиль, который выиграл войну за шесть дней (то есть сюжет многих народов), потому что он был вынужден вернуться в египетской пустыне который завоевал в бою? Нетурей Карта фарисеи проклятой: Иллюминаты Люцифер: от: 666 МВФ бога Ваала сова ...Агония Израиль, и всего человечества? Началось! 因為我的以色列,誰贏得了這場戰爭的6天(即許多國家的陰謀),因為他不得不返回誰在戰鬥中征服了埃及的沙漠嗎? Neturei KARTA法利賽人罵道:光明路西法::666 IMF貓頭鷹巴力神...以色列和全人類的痛苦嗎?開始了!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  çünkü savaşta fethettikleri Mısır çölde dönmek zorunda kaldı, çünkü altı gün (birçok ulusun bir komplo yani) ve savaşı kazanan benim İsrail,? Neturei Karta Ferisiler lanetli: Lucifer tarafından Illuminati: of: 666 IMF tanrı baykuş Baal ... İsrail ve tüm İnsanlığın acı? başladı! weil mein Israel, die den Krieg von sechs Tagen (dh ein Grundstück von vielen Nationen) gewonnen, weil er die ägyptische Wüste, die im Kampf erobert hatte zurückkehren mussten? Neturei Karta Pharisäer verflucht: Illuminati von Luzifer: von: 666 IMF god owl Baal ... die Qual der Israel und der gesamten Menschheit? hat begonnen! porque mi Israel, que ganó la guerra de los seis días (es decir, una trama de muchas naciones), porque tenía que volver al desierto egipcio que había vencido en la batalla? Neturei Karta fariseos maldito: Illuminati por Lucifer: de: 666 FMI dios Baal búho ... la agonía de Israel y de toda la humanidad? ha comenzado!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  perché il mio Israele, che ha vinto la guerra dei sei giorni (vale a dire una trama di molte nazioni), perché, doveva restituire il deserto egiziano che aveva conquistato in battaglia? Neturei Karta farisei maledetto: Illuminati da Lucifero: di: 666 FMI dio Baal civetta ... l'agonia di Israele, e di tutta l'umanità? è iniziata! because my Israel, who won the war of six days (ie a plot of many nations), because he had to return the Egyptian desert who had conquered in battle? Neturei Karta Pharisees cursed: Illuminati by Lucifer: of: 666 IMF god owl Baal ... the agony of Israel, and of all Mankind? has begun!

Matteo 23:16-22. Guai a voi, guide cieche, che dite: Se uno giura per il tempio, non importa; ma se giura per l'oro del tempio, resta obbligato. 17 Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l'oro o il tempio che santifica l'oro? 18 E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa; ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. 19 Ciechi! Che cosa è più grande: l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? 20 Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra; 21 e chi giura per il tempio, giura per esso e per Colui che lo abita; 22 e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi siede sopra.

Matthew 23. New International Version (NIV). A Warning Against Hypocrisy. Then Jesus said: to the crowds and to his disciples: 2. “The teachers of the law: and the Pharisees sit in Moses’ seat. 3. So you must be careful: to do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. 4. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people’s shoulders, but: they themselves: are not willing to lift a finger to move them.5. “Everything they do is done for people to see: They make their phylacteries[a] wide and the tassels on their garments long; 6. they love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues; they love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called ‘Rabbi’ by others. 8. “But you are not to be called ‘Rabbi,’ for you have one Teacher, and you are all brothers. 9. And do not call anyone on earth ‘father,’ for you have one Father, and he is in heaven. 10. Nor are you to be called instructors, for you have one Instructor, the Messiah. 11. The greatest among you will be your servant. 12 For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Seven Woes on the Teachers of the Law and the Pharisees 13. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. [14] [b]15. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. 16. “Woe to you, blind guides! You say, ‘If anyone swears by the temple, it means nothing; but anyone who swears by the gold of the temple is bound by that oath.’ 17. You blind fools! Which is greater: the gold, or the temple that makes the gold sacred? 18. You also say, ‘If anyone swears by the altar, it means nothing; but anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath.’ 19 You blind men! Which is greater: the gift, or the altar that makes the gift sacred? 20. Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it. 21. And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. 22. And anyone who swears by heaven swears by God’s throne and by the one who sits on it. 23. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices—mint, dill and cumin. But you have neglected the more important matters of the law—justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, without neglecting the former. 24 You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel. 25. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. 26. Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. 27. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. 28. In the same way, on the outside you appear to people as righteous but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. 29. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. 30. And you say, ‘If we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.’ 31. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. 32. Go ahead, then, and complete what your ancestors started! 33. “You snakes! You brood of vipers! How will you escape being condemned to hell? 34. Therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify; others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. 35. And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berekiah, whom you murdered between the temple and the altar. 36. Truly I tell you, all this will come on this generation. 37. “Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. 38. Look, your house is left to you desolate. 39. For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’[c]